Constacts

Hotel

Our address:
Mygovo village, Vyzhnytsia district
Chernivtsi region

Phones:

Hotels: +38 (096) 292 91 44
Tavern.: +38 (098) 070 38 27

Email: hotel@fortecya-migovo.com.ua